வைபர் காணொளி மூலம் நேர வரையறையற்ற புதிய குழு காணொளி அழைப்பு முறையை அறிமுகம்

வைபர்(viber) 20பேர் காணொளி (வீடியோ) மூலம் இணையும் வகையில் நேர வரையறையற்ற புதிய குழு காணொளி அழைப்பு முறையை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. சர்வதேச…

முகநூலில் நாம்