634 பொருட்களின் விலைகள் அதிகரிப்பு

634 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலைகள்  அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கம்
அறிவித்துள்ளது.

இது தொடர்பான நேற்று இரவு வர்த்தமானி அறிவித்தல்  வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
ஜனாதிபதி முன்வைத்த வரவு செலவுத்திட்ட யோசனைகளுக்கமைய இந்த விலை
அதிகரிப்பு இடம்பெற்றுள்ளது..

இதன்படி இறக்குமதி செய்யப்படும் 634 பொருட்களின் விலைகள்  இன்று முதல்
அதிகரிக்கின்றன

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்