3 சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக்கி அதிவிசேட வர்த்தமானி வௌியீடு

மூன்று சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக்கி அதிவிசேட வர்த்தமானி அறிவித்தல்
வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

ஜனாதிபதி செயலாளர் சமன் ஏக்கநாயக்கவின் கையொப்பத்துடன் இந்த வர்த்தமானி
வௌியிடப்பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, மின்சார விநியோகம் தொடர்பான சேவைகள், எரிபொருள் உற்பத்தி,
விநியோகம் மற்றும் பகிர்ந்தளிப்பு,
வைத்தியசாலைகள், மருந்தகங்கள் மற்றும் அதுபோன்ற ஏனைய நிறுவனங்களில்
நோயாளர்கள் பராமரிப்பு உள்ளிட்ட சேவைகள்
ஆகிய சேவைகளை அத்தியாவசிய சேவைகளாக்கி இந்த அதிவிசேட வர்த்தமானி வௌியிடப்பட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்