29 மாணவர்களுக்கு 99,000 மாதாந்த கற்றலுக்கான உதவிகள் வழங்க்கபடுகிறது.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பாடசாலைகளில் கற்கும் மாணவர்களுக்கும், சில பல்கலைக் கழக மாணவர்களுக்கும் கிளிநொச்சி நகர றோட்டறிக் கழகத்தினரால் கற்றலுக்கான புலமைப்பரிசில் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது,

 அந்த வகையில் 29 மாணவர்களுக்கு மாதாந்தம் 99,000/- ரூபா உதவு தொகையாக வழங்கப்பட்டு வருகின்றது, இதில் ஒரு தொகுதி மாணவர்களுக்கு  கரடிப் போக்கில் அமைந்துள்ள Rotary centre இல் வைத்து  வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த செயற்றிட்டத்திற்கான அனுசரணையை அவுஸ்ரேலியாவில் வாழ்ந்து வரும் மருத்துவர் ரஜீவ் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக வழங்கி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்