21வது அரசியலமைப்பு திருத்தச்சட்டத்தில் சபாநாயகர் கையெழுத்து

21வது அரசியலமைப்பு திருத்தச்சட்டத்தில் சபாநாயகர் மஹிந்த யாப்பாஅபேவர்தன கையொப்பமிட்டுள்ளார்.இந்த திருத்தச் சட்டத்தில் சபாநாயகர் இன்று (திங்கட்கிழமை) காலைகையொப்பமிட்டுள்ளார்.இதன்படி, சபாநாயகரின் கையொப்பம் இடப்பட்ட தருணத்திலிருந்து 21வதுஅரசியலமைப்பு திருத்தம் அமுலுக்கு வரும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.22ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்டமூலம், திருத்தங்களுடன் மூன்றில் இரண்டுபெரும்பான்மையால் அண்மையில் நாடாளுமன்றில் நிறைவேற்றப்பட்டது.சட்டமூலத்தின் மூன்றாம் வாசிப்பு மீதான வாக்கெடுப்பில் சட்டமூலத்திற்குஆதரவாக 174 வாக்குகள் செலுத்தப்பட்ட நிலையில், எதிராக ஒரு வாக்கும்செலுத்தப்பட்டிருந்தது.இந்தத் திருத்தச் சட்டமூலம் 22ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்தமாகநாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டபோதிலும், அது 21ஆம் திருத்தமாகஅரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.இதற்கமைய அரசியலமைப்புக்கான 22ஆம் திருத்தச் சட்டமூலம், 21ஆம்அரசியலமைப்புத் திருத்தமாக இன்று முதல் (31) அமுலுக்கு வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்