இன்று (03) 156வது பொலிஸ் தினம்

156வது பொலிஸ் தினம் இன்று (03) அனுஷ்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக பல்வேறு சமய நிகழ்வுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸ் தலைமையகம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

பொலிஸ்மா அதிபர் சி.டி. விக்கிரமரத்ன தலைமையில் இந்த சமய நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்