10 மாவட்டங்களுக்கு தொடர்ந்தும் அவதான எச்சரிக்கை!

இரத்தினபுரி, காலி, களுத்துறை, கேகாலை, கண்டி, மாத்தறை, நுவரெலிய உட்பட 10 மாவட்டங்களில் நிலவும் மண் சரிவு அவதான எச்சரிக்கை தொடர்ந்தும் நீடிக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி அமைப்பு இதனை தெரிவித்துள்ளது.

முகநூலில் நாம்