ஸ்ரீலங்காவில் வானத்திலிருந்து விழுந்த மஞ்சள் நிற திரவ சொட்டுகள்

இரத்தினபுரியில் மஞ்சள் நிறத்திலாலான திரவ சொட்டுகள் விழுந்ததாக மக்கள் தெரவித்துள்ளனர்.

இரத்தினபுரி கொடகவெல பிரதேச சபைக்கு அருகில் இன்று பிற்பகல் 1.30 மணியவில் இவ்வாறு மஞ்சள் நிறத்திலாலான திரவ சொட்டுகள் விழுந்ததாக அப்பிரதேச மக்கள் தெரவித்துள்ளனர்.

5 – 10 நிமிடங்கள் வரையில் இவ்வாறு மஞ்சள் நிறத்தில் திரவ சொட்டுகள் விழுந்துள்ளன.

இந்த திரவ சொட்டுகள் பூமியில் விழுந்தவுடன் காய்ந்து போயுள்ளதாக நேரில் பார்த்தவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

முகநூலில் நாம்