வாகனங்களுக்கு அப்பால் ஜெனரேட்டர் வரிசையில்

எரிபொருள்களை பெற்றுக்கொள்வதற்காக வாகனங்களுக்கு அப்பால் ஜெனரேட்டர்களும் வரிசையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஹட்டன் பிரதேசத்தில் உள்ள எரிபொருள் நிரப்பும் நிலையத்துக்கு அருகிலேயே இவ்வாறு ஜெனரேட்டர்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்