வரலாற்றில் இன்று!

உலக தாய்மொழி தினம்
இந்திய ஆன்மிகவாதி ஸ்ரீஅன்னை பிறந்த தினம்(1878)
புரூசியக் கூட்டமைப்பு உருவானது(1440)
நீராவியால் இயங்கும் முதல் ரயில் என்ஜின் சோதித்து பார்க்கப்பட்டது(1804)
வங்காள மொழி இயக்கம்இ கிழக்கு பாகிஸ்தானில் (தற்போதைய வங்கதேசம்) உருவாக்கப்பட்டது(1952)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்