வரலாற்றில் இன்று! 27.02.2022

டொமினிக்கன் குடியரசின் தேசிய தினம்நியூ பிரிட்டானியா தீவு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1700)

பிரிட்டன் தொழிற்கட்சி அமைக்கப்பட்டது(1900)

ரேடியோ கார்பன் என்ற கரிமம்-14 கண்டுபிடிக்கப்பட்டது(1940)

அமெரிக்க அதிபர் தேர்தலுக்கான அரசியலமைப்பு சட்டம் திருத்தப்பட்டது(1951)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்