வரலாற்றில் இன்று! 07.03.2022

அல்பேனியா ஆசிரியர் தினம்


ரோமன் குடியரசு அமைக்கப்பட்டது(1798)


அலெக்சாண்டர் கிரகாம்பெல் தொலைப்பேசிக்கான காப்புரிமம் பெற்றார்(1876)


பாலஸ்தீனத்தில் மக்களால் தேர்வு செய்யப்பட்ட முதல் நாடாளுமன்றம் அமைக்கப்பட்டது(1996)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்