ரஷ்ய அதிகாரிகள் இருவர் இலங்கைக்கு வந்தடைந்தனர்

ரஷ்ய எரிபொருள் நிறுவனத்தில் இருந்து ரஷ்ய அதிகாரிகள் இருவர், கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுவதற்காக நாட்டுக்கு வந்துள்ளனர்.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்