ரஷ்யாவில் இருந்து இலங்கைக்கு எரிபொருள்

ரஷ்யாவிலிருந்து நேரடியாக எரிபொருளைப் பெற்றுக் கொள்வது தொடர்பில்
அமைச்சர் சுசில் பிரேமஜயந்த அந்நாட்டின் பிரதிப் பிரதமருடன்  விரிவாக
கலந்துரையாடியுள்ளார் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

ரஷ்யா – இலங்கைக்கு நீண்டகாலமாக வழங்கி வரும் ஒத்துழைப்பிற்கு அமைச்சர்
சுசில் பிரேமஜயந்த அந்நாட்டின் பிரதிப் பிரதமர் அலெக்ஸான்டர்
நொவெக்கிற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளார்.

அத்தோடு ரஷ்யாவில் உயர் கல்வியைத் தொடரும் மாணவர்களின் சேம நலன்கள்
குறித்தும் அமைச்சர் இதன் போது பிரதிப் பிரதமருடன் கலந்துரையாடியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்