மேல் மாகாணத்தை விட்டு வௌியானவர்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்த உள்ளார்கள்

ஒக்டோபர் 29 மற்றும் 30 ஆம் திகதிகளில் மேல் மாகாணத்தை விட்டு வௌியானவர்கள் சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளதாக பொலிஸ் ஊடப பேச்சாளர் தெரிவித்துள்ளார்.

அவர்கள் இருக்கும் பகுதிகளில் வைத்து 14 நாட்டகள் இவ்வாறு சுய தனிமைப்படுத்தலுக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்