மேலும் 221 இலங்கையர்கள் நாட்டுக்கு!

இலண்டனில் தங்கியிருந்த 221 இலங்கையர்கள் விசேட விமானம் ஊடாக நாட்டை வந்தடைந்துள்ளனர்.

ஸ்ரீ லங்கா விமான சேவைக்கு சொந்தமான விமானம் மூலம் இவர்கள் அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர்.

முகநூலில் நாம்