மேடை நிகழ்ச்சிகளுக்கு அனுமதி!

மேடை நாடகங்கள் மற்றும் பிற இசை நிகழ்ச்சிகளுக்கு திரையரங்குகள் ஜூலை 15 முதல் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முகநூலில் நாம்