மீண்டும் விறகை நாடும் மக்கள்!

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார தடை காரணமாக எரிவாயு தட்டுப்பாடு, மண்ணெண்ணெய் தட்டுப்பாடு போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்ட மக்கள் தங்களுக்கு ஏற்றவாறு மாறி வருகிறார்கள் அந்த வகையில் மீண்டும் விறகை நாடும் மக்கள்!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்