மார்ச் மாதமளவில் IMF கடன் வசதிகளை பெற முடியும் – நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்

மார்ச் மாதமளவில் சர்வதேச நாணய நிதியத்தின்(IMF) கடன் வசதிகளை
பெற்றுக்கொள்ள முடியும் என நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க
தெரிவித்துள்ளார்.

அதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரத்தை மீளக் கட்டியெழுப்ப முடியும் என
இராஜாங்க அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்