பொருளாதார மந்தநிலை அனைத்து துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்றது-மத்திய வங்கி ஆளுநர்

அரசாங்கம் எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலை ஏற்பட்டாலும் தனது கடமைகளை
நிறைவேற்ற முயற்சிக்கும் என மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால்
வீரசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இலங்கை மருத்துவ சங்கத்தின் 135வது ஆண்டு நிறைவை முன்னிட்டு நடைபெற்ற
மாநாட்டில் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே மத்திய வங்கியின் ஆளுநர் இவ்வாறு
தெரிவித்தார்.

நாட்டில் பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படும் போது அது நாட்டின் அனைத்து
துறைகளிலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் எனவும் மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
கூறினார்.

இலவச சுகாதார சேவைகள் வழங்கப்பட்டாலும், நாட்டில் அனைவரும் அதற்கு வரி
செலுத்துவதாகவும், வரையறுக்கப்பட்ட வளங்களுக்குள் சுகாதாரம் பேணப்பட
வேண்டும் என குறிப்பிட்ட அவர் அடுத்த வருட தொடக்கத்தில் பொருளாதாரத்தை
ஸ்திரப்படுத்துவது சாத்தியமாகும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்