பொருளாதார நெருக்கடி குறித்து IMF மற்றும் உலக வங்கியின் மாநாட்டில் கலந்துரையாடப்படும் -ஷெஹான் சேமசிங்க

சர்வதேச நாணய நிதியம் மற்றும் உலக வங்கியின் வருடாந்த மாநாட்டில்
இலங்கையின் தற்போதைய பொருளாதார நெருக்கடி குறித்து கலந்துரையாடப்படும் என
நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் ஷெஹான் சேமசிங்க தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த மாநாட்டின்போது சர்வதேச ஆதரவைப் பெறுவதற்காக கடன் மறுசீரமைப்பு
தொடர்பான பல சுற்று கலந்துரையாடல்களும் இடம்பெறும் என்றும்
எதிர்பார்க்கப்படுவதாக இராஜாங்க அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் வொஷிங்டனில் நடைபெறும் இந்த மாநாட்டில் பங்கேற்பதற்காக
இராஜாங்க அமைச்சர், நிதி அமைச்சின் செயலாளர் மஹிந்த சிறிவர்தன, மத்திய
வங்கி ஆளுநர் கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க ஆகியோர் வொஷிங்டனுக்கு
சென்றுள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்