பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு முன்வைத்துள்ள கோரிக்கை

மின்சாரத்தைப் பெறுவதற்கு நுகர்வோர் வைப்பு செய்யும் தொகைக்கு வட்டி செலுத்துமாறு பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழு மின்சார சபையிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

இந்த கொடுப்பனவுகளை ஒக்டோபர் மாதம் முதலாம் திகதி முதல் நடைமுறைப்படுத்துமாறு பொதுப் பயன்பாடுகள் ஆணைக்குழுவும் மின்சார சபைக்கு அறிவித்துள்ளது.

நாட்டில் நிலவும் வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் இந்தப் பணத்திற்கு செலுத்தக்கூடிய வட்டியை உறுதி செய்து இந்த வட்டியை மின்கட்டணத்தில் கழிக்குமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மின்சாரக் கட்டணத்தை அதிகரிப்பதன் மூலம் 800 பில்லியன் ரூபா வருமானத்தை இலங்கை மின்சார சபை எதிர்பார்த்திருந்தது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்