பொகவந்தலாவில்  08 பேருக்கு  குளவி கொட்டுக்கு இலக்கு

பொகவந்தலாவை டின்சின் தோட்டத்தில் குளவி கொட்டுக்கு இலக்காகிய 8 பேர் பொகவந்தலாவை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

தேயிலை கொழுந்து பறித்துக்கொண்டிருந்த பெண் தொழிலாளர்கள் இன்று (17.09.2020) இவ்வாறு குளவி கொட்டலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர்.

மரத்தில் கட்டியிருந்த குளவி கூட்டை கழுகு கொட்டிய நிலையில் குளவிகள் கலைந்து தொழிலாளர்கள் மீது கொட்டியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்