பேச்சுக்கு முன்னர் உத்தரவாதம் தேவை

ஜனாதிபதி ரணிலைக் கோரும் சம்பந்தன்,விக்கி, கஜேந்திரகுமார்

வடக்குமக்கள் எதிர்கொண்டுள்ள தேசிய இனப்பிரச்சினை உட்பட அனைத்துப்
பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்கு அம்மக்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
பிரதிநிதிகளுடன் பேச்சுக்களை நடத்துவதாக ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க
அறிவித்துள்ளமையை வரவேற்றுள்ள பிரதான தமிழ் அரசியல் கூட்டுக்களின்
தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு முன்னதாக ஒற்றையாட்சியை அடிப்படையாகக்
கொண்டு பேச்சுக்களை முன்னெடுக்க முடியாத நிலையில் அதற்கான உத்தரவாதம்
அளிக்கப்பட வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

வடக்கு மக்கள் எதிர்கொண்டுள்ள பிரச்சினைகளுக்கு அடுத்த ஒருவருடத்திற்குள்
தீர்வு காணப்பட வேண்டும். அதற்கு வடக்கை பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும்
பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுடன் அடுத்தவாரம் முதல் பேச்சுக்களை
ஆரம்பிக்கவுள்ளதாக கடந்த வியாழக்கிழமையன்று பாராளுமன்றத்தில் வைத்தி
ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அறிவித்திருந்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்