புனர்வாழ்வுச் சட்டம் அரசியலமைப்புக்கு முரணானது: மரிக்கார்

புனர்வாழ்வு பணியக சட்டமூலம் அரசியலமைப்பிற்கு எதிரானது என ஐக்கிய மக்கள்
சக்தியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ். எம். மரிக்கார் உயர் நீதிமன்றில்
மனு தாக்கல் செய்துள்ளார்.

சட்டமூலத்தை 3 மற்றும் 4 பிரிவுகள் வன்முறையில் ஈடுபடுபவர்களை
கிளர்ச்சியாளர்கள் மற்றும் சந்தேக நபர்கள் என வரையறுத்துள்ளதாகவும்
மனுவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார்.

ஆகவே இந்த சட்டமூலம் அரசியலமைப்பு சட்டப்பிரிவு 4, 12 மற்றும் 14 க்கு
முரணானது என்றும் எஸ். எம். மரிக்கார் மனுவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்