பழ உற்பத்தியாளர்களுக்கு அடித்த யோகம்! 

மாவட்ட மட்டத்தில் தேசிய பழ உற்பத்தியை மேம்படுத்துவதற்குத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

இதற்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக விவசாய அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

இதற்கான வேலைத்திட்டமொன்று நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன் பழ இறக்குமதியைத் தடை செய்வதே இந்த வேலைத்திட்டத்தின் நோக்கமென அமைச்சு குறிப்பிட்டுள்ளது.

முகநூலில் நாம்