பறவை மரப்பொந்தில் இருப்பது போன்ற இயற்கையான தோற்றம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்