நேற்று நள்ளிரவு முதல் பெட்ரோல் விலை குறைப்பு

நேற்று நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில், 92 ரக பெட்ரோலின் விலை
லீற்றருக்கு 40 ரூபாயாலும் 95 ரக பெட்ரோலின் விலை லீற்றருக்கு 30
ரூபாயாலும் குறைக்கப்படவுள்ளதாக வலுச்சக்தி அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

அதற்கமைய 92 ரக பெட்ரோலின் புதிய விலை 410 ரூபாயாகவும் 95 ரக பெட்ரோலின்
புதிய விலை 510 ரூபாயாகவும் குறையவுள்ளதுடன், ஏனைய எரிபொருட்களின்
விலையில் மாற்றம் இல்லை என்று அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

இலங்கை பெற்றோலியக் கூட்டுத்தாபனத்தின் விலை திருத்தத்தையே அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்