நீர் கட்டணம் அதிகரிப்பு – வெளியானது அதிவிசேட வர்த்தமானி

நீர்  கட்டணத்தை அதிகரிப்பதற்கான வர்த்தமானி அறிவித்தல் வௌியிடப்பட்டுள்ளது. அதனடிப்படையில் செப்டம்பர் மாதம் 1 ஆம் திகதி முதல் நீர் கட்டணத்தில் திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்