நாட்டில் வேலையற்றோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு!

கடந்தாண்டுடன் ஒப்பிடும் போது இந்த வருடத்தின் காலாண்டுப் பகுதியில் வேலையின்மையானது 1 சதவீதத்தினால் அதிகரித்துள்ளதாக தொகைமதிப்பு புள்ளிவிபரத் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

அதன்படி இது நூற்றுக்கு 5.7 சதவீதமாகும்.

தொகைமதிப்பு புள்ளிவிபரத் திணைக்களத்தின் கணக்கெடுப்பின் படி இந்தாண்டின் முதல் காலாண்டுப் பகுதியில் நாட்டில் வேலையற்றோர் எண்ணிக்கை 83,172ஆக காணப்படுகிறது.

முகநூலில் நாம்