நாடளாவிய ரீதியில் இன்று எரிபொருள் விநியோகிக்கப்படும் இடம் : QR முறை சோதனை!

தேசிய எரிபொருள் விநியோக அட்டை முறைக்கமைய எரிபொருள் விநியோகிக்கும் நடைமுறை இன்று நாடளாவிய ரீதியில் சில எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களில் சோதனை செய்யப்படுகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்