தொடரும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் – மூடப்படும் வீதிகள்!

பெற்றோலிய கூட்டுத்தாபன ஊழியர்களின் போராட்டம் காரணமாக கொழும்பில் உள்ள இலங்கை வங்கி மாவத்தை தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்