தையல் இயந்திரம் கையளிப்பு

நுவரெலியா மாவட்டம் அக்கரப்பத்தனை பிரதேசத்தை சேர்ந்த வறுமைக்கோட்டிற்கு கீழ் வசிக்கும் செல்வி. காந்த ரூபினினுக்கு அப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த கிராம சேவகரின் பரிந்துரைக்கு அமைய, சுய தொழிலை ஊக்குவிக்கும் முகமாக தையல் இயந்திரம் ஓகஸ்ட் 15ஆம் திகதியன்ற கையளிக்கப்பட்டது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்