தீர்மானத்திற்கு சீனா கடும் எதிர்ப்பு

ஜநா மனித உரிமை பேரவையில் தீர்மானம் இலங்கை தொடர்பான தீர்மானம்
நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளமைக்கு தனது கடும் எதிர்ப்பை வெளியிட்டுள்ள சீனா
இலங்கையின் சுதந்திரத்திற்கான தனது உறுதியான ஆதரவை வழங்குவதாகவும்
தெரிவித்துள்ளது

 நாட்டின்  இணக்கம் இல்லாமல் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த தீர்மானம்
அரசியல்மயமாக்கலின் விளைவு எனவும்  சீனா தெரிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்