தபால் மூல விண்ணப்பங்கள் எதிர்வரும் 6ம் திகதிமுதல்

பொதுத் தேர்தலில் தபால் மூல வாக்களிப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் எதிர்வரும் 6ம் திகதி முதல் 16ம் திகதி வரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் என தெரிவிக்கபட்டுள்ள்து.

முகநூலில் நாம்