தனது முதலாவது காரை பார்வையிட்ட ஜனாதிபதி

சேர் ஜோன் கொத்தலாவல அருங்காட்சியகத்தை இன்று (26) பார்வையிட்ட ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க, அங்கு வைக்கப்பட்டிருக்கும் தனது பழைய காரையும் பார்வையிட்டார்.

அக்கார், அவருடைய முதலாவது கார் என்பதுடன்,   இலங்கையில் முதலாவதாக பதிவு செய்யப்பட்ட காராகும். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்