தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படும் இடங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் இன்றும் (18) பல இடங்களில் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

18 – 30 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி வழங்கும் செயற்றிட்டத்தின் கீழ் எந்த இடங்களில் தடுப்பூசிகள் வழங்கப்படுகின்றன என்பதை பின்வரும் லிங்கின் ஊடாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளலாம். http://www.health.gov.lk/moh_final/english/news_read_more.php?id=977

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்