ஜப்பானில் புதிதாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தம்பதிக்கு 5 லட்சம் யென் உதவித்தொகை

ஜப்பானில் பெற்றோருக்கு குழந்தை பிறப்பு விகிதத்தை அதிகரிக்க அரசு நிதி உதவி வழங்கி ஊக்கமளிக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. புதிதாக குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளும் தம்பதிக்கு 5 லட்சம் யென் உதவித்தொகை அதாவது, இந்திய மதிப்பில் ரூ.3 லட்சம் அரசு வழங்குகிறது. இந்த அறிவிப்பை அந்நாட்டின் நிதி அமைச்சர் கட்சுனோபு கட்டோ வெளியிட்டார்.ஏற்கனவே, பின்லாந்து, எஸ்தோனியா, இத்தாலி,ஆஸ்திரேலியா ஆகிய நாடுகள் புதிதாக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொள்ள சலுகைகளையும், மானியங்களையும் வழங்கி வருகிறது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்