ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையின் படி 08 செயலணிகள் நியமனம்

ஜனாதிபதியின் ஆலோசனையின் படி 08 செயலணிகள் நிறுவப்பட்டள்ளது. ஜனாதிபதி ஊடகப்பிரிவு விடுத்துள்ள அறிக்கையில் இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

முதலீட்டு வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் மற்றும் முதலீட்டாளர்களைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்தில் குறித்த 08 செயலணிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்