சுப்பர் மார்க்கெட்டுக்களில் அரிசி வாங்குபவர்களா நீங்கள்? கவனமாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கை

அரிசிப் பொதிகளில் மிகவும் சூட்சுமமான முறையில் நிறை குறைக்கப்பட்டுள்ளதால் சுப்பர் மார்க்கெட்டுகளில் அரிசி வாங்குபவர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

முகநூலில் நாம்