சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு சட்டமா அதிபர் அனுமதி!

பொதுத் தேர்தலுடன் தொடர்புடையதாக சுகாதார அமைச்சினால் வழங்கப்பட்ட சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு சட்டமா அதிபர் அனுமதி வழங்கியுள்ளார்.

முகநூலில் நாம்