சல்மான் கானின் குடும்பத்தினர் கண்டி டஸ்கர்ஸ் அணியை வாங்கியுள்ளனர்.   

லங்கன் பிரீமியர் லீக் சல்மான் கான் குடும்பத்தினர் வாங்கிய அணி

பொலிவூட் நட்சத்திரம் சல்மான் கானின் குடும்பத்தினர் இலங்கை பிரீமியர் லீக்கில் கண்டி டஸ்கர்ஸ் அணியின் உரிமத்தை வாங்கியுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்