சற்று முன்னர் வெளியான செய்தி..!

17 வயது சிறுவன் மற்றும் 16 வயது சிறுமி நீர் தேக்கத்தில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்.

கண்டி – பொல்கொல்ல நீர்தேக்கத்தில் குதித்து இவ்வாறு தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளனர்.

முகநூலில் நாம்