சர்வதேச நாணய நிதியத்தின் வருடாந்த மாநாட்டில் கலந்துகொள்வதற்காக இலங்கை குழு அமெரிக்க பயணம்

கடன் மறுசீரமைப்பு,பொருளாதார கொள்கை தொடர்பில் நிதி இராஜாங்க அமைச்சர்
செஹான் சேமசிங்க தலைமையிலான இலங்கை பிரதிநிகள் சர்வதேச நாணய
நிதியத்தினதும்,உலக வங்கியின் பிரதிநிதிகளுடன் விரிவான
பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுப்படவுள்ளனர்.

சர்வதேச நாணய நிதியம்,உலக வங்கி ஆகியவற்றின் வருடாந்த மாநாடு இன்று முதல்
எதிர்வரும் 16ஆம் திகதி வரை இடம்பெறவுள்ளது.இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்ள
நிதி இராஜாங்க அமைச்சர் செஹான் சேமசிங்க தலைமையிலான குழுவினர் சனிக்கிழமை
(08)  அமெரிக்கா- வாஷிங்டன் நோக்கி சென்றுள்ளனர்.

நிதி அமைச்சின் செயலாளர் மஹிந்த சிறிவர்தன,மத்திய வங்கியின் ஆளுநர்
கலாநிதி நந்தலால் வீரசிங்க ஆகியோர் இந்த மாநாட்டில் கலந்து
கொள்ளவுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்