சபாநாயகர்  கையொப்பம் வைத்தார்  20 ஆவது அரசியலமைப்பிட்கு 

பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட 20 ஆவது அரசியலமைப்பு திருத்த சட்ட மூலத்திற்கு சபாநாயகர் மஹிந்த யாபா அபேவர்தன கையொப்பமிட்டுள்ளார்.

சபாநாயகர் அலுவலகத்தில் வைத்து அவர் கையொப்பமிட்டதாக பாராளுமன்ற பிரதி செயலாளர் நீல் இந்தவெல தெரிவித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்