சந்திரனில் ரஷ்ய விண்கலம் வீழ்ந்த இடத்தில் புதிய குழி: நாசா தெரிவிப்பு

சந்­தி­ரனின் மேற்­ப­ரப்பில் புதிய குழி ஒன்று காணப்­ப­டு­வதை நாசா நிறு­வனம் அவ­தா­னித்­துள்­ளது. ரஷ்­யாவின் லூனா -25 விண்­கலம் மோதி­யதால் இக்­குழி ஏற்­பட்­டி­ருக்­கலாம் என நாசா தெரி­வித்­துள்­ளது. 

சந்­தி­ரனின் தென் துரு­வத்தில் தரை­யி­றங்­கு­வ­தற்­காக லூனா 25 எனும் விண்­க­லத்தை கடந்த மாதம் ரஷ்யா அனுப்­பி­யி­ருந்­தது. எனினும் அக்­கலம் கடந்த 19 ஆம் திகதி சந்­தி­ரனில் வீழ்ந்து நொருங்­கி­யது. 

இந்­நி­லையில், அவ்­விண்­கலம் வீழ்ந்த இடத்­துக்கு அருகில் புதிய சிறிய குழி ஒன்று காணப்படுவதாக அமெ­ரிக்­காவின் நாசா தெரி­வித்­துள்­ளது.

சுந்­தி­ரனை வலம்வரும் தனது விண்­கலம் ஒன்றின் மூலம், கடந்த வருடம் ஜூன் மாதமும் இவ்­வ­ருடம் ஆகஸ்ட் 24 ஆம்  திக­தியும் பிடிக்கப்­பட்ட படங்­களை ஒப்­பிட்­டதன் மூலம் இப்­பு­திய குழியை நாசா கண்­ட­றிந்­துள்­ளது. இதனால் ரஷ்­யாவின் லூனா 25 விண்­கலம் வீழ்ந்­த­மை­யா­லேயே இக்­குழி ஏற்­பட்­டி­ருக்­கலாம் என நாசா தெரி­வித்­துள்­ளது. 

லூனா 25 ஆனது, 1976 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் ரஷ்யா முதல் தடவையாக சந்திரனுக்கு அனுப்பிய விண்கலம்  ஆகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்