கோபா குழுவின் தலைவராக கபீர் ஹசிம் தெரிவானார்

அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழுவின் (கோபா) தலைவராக பாராளுமன்ற
உறுப்பினர் கபீர் ஹசிம் ஏகமனதாகத் தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

சபாநாயகர் தலைமையில் இன்று புதன்கிழமை (05)  இடம்பெற்ற பாராளுமன்ற அமர்வு
கூடியபோதே இவரது தெரிவு தொடர்பில் அறிவிக்கப்பட்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்