கொழும்பு பங்குச்சந்தை சரிவு!

நேற்றைய தினம் கொழும்பு பங்குச் சந்தையின் அனைத்து பங்கு விலைக் குறியீடும் பரிவர்த்தனை முடிவடையும் நேரத்தில்  கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் அனைத்து பங்கு விலைச்சுட்டி 5153.77 ஆக காணப்பட்டது.

அதேபோல் நேற்றைய தினம் S&P SL20 விலைச்சுட்டி ஒன்று 2277.32 ஆக காணப்பட்டது.     கொழும்பு பங்குச் சந்தையில் நேற்று மொத்த வருவாய் கிட்டத்தட்ட ரூ .1.2 பில்லியனாக காணப்பட்டது.

முகநூலில் நாம்