கொள்கலன் போக்குவரத்திற்கான கட்டணம் அதிகரிப்பு

கொள்கலன் போக்குவரத்திற்கான கட்டணங்களை இன்று (27) நள்ளிரவு முதல் அமுலுக்கு வரும் வகையில் அதிகரிக்க தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொள்கலன் போக்குவரத்திற்கான கட்டணங்களை 10% அதிகரிப்பதாக அகில இலங்கை ஐக்கிய கொள்கலன் தாங்கி உரிமையாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்