கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 406 மாணவர்கள் தரம் ஐந்து புலமை பரிசில் பரீட்சையில் வெட்டுபுள்ளிக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்.

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 406 மாணவர்கள் தரம் ஐந்து புலமை பரிசில்
பரீட்சையில் வெட்டுபுள்ளிக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர்.

தற்போது வெளியாகியுள்ள தரம் ஐந்து புலமை பரிசில் பரீட்சை பெறுபேறுகளின்
படி கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் 406 மாணவர்கள் வெட்டுப்புள்ளிக்கு மேல்
பெற்று சித்தியடைந்துள்ளனர்.

மொத்தமாக 2503 மாணவர்கள் பரீட்சைக்கு தோற்றியுள்ளனர். இதில் 70
புள்ளிக்கு மேல்   2189 மாணவர்கள் 87.46 வீதம், 100 புள்ளிக்கு மேல் 1699
மாணவர்கள் 67.88 வீதம், 160 மேல் 406 மாணவர்கள் 16.42 வீதமாக
பெற்றுள்ளனர். .இதில் கிளிநொச்சி மகா வித்தியாலயத்தில் 75 மாணவர்கள்
வெட்டுப்புள்ளிக்கு மேல் பெற்றுள்ளனர். இதுவே மாவட்டத்தில் அதிக
மாணவர்கள் சித்திபெற்ற பாடசாலையாக காணப்படுகிறது.  அத்தோடு 5 விசேட
தேவையுடைய மாணவர்களும்  புலமை பரிசில் பரீட்சையில் சித்தியடைந்துள்ளமை
குறிப்பிடத்தக்கது.

இதேவேளை கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் தர்மபுரம் இல 1 பாடசாலையினை சேர்ந்த
இரவீந்திரன் நிதுசன் 195 பு்ள்ளிகளை பெற்று மாவட்டத்தில் முதல் நிலை
மாணவனாக காணப்படுகின்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்